महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपती शाहू महाराज, आण्णासाहेब लठ्ठे, कर्मवीर विठ्ठलराव शिंदे, महात्मा गांधी या व्यक्ती भाऊरावांच्या पुढे आदर्श म्हणून होत्या; यांच्या जीवनातून भाऊरावांनी  प्रेरणा घेतली, बहुजन समाजाला जागृत करण्याकरिता सत्यशोधक जलशाव्दारा त्यांनी महाराष्ट्रभर प्रचार केला.  आपले शिक्षण झाले नाही याची खंत बाळगून त्यांनी इतरांना शिकण्याच्या सुविधा प्राप्त करून दिल्या.  प्रत्येक जातीची स्वतंत्र वसतिगृहे न काढता सर्व जातीजमातीसाठी एक अशी वसतिगृहे दुधगाव, नेर्ले, काले व सातारा येथे काढली. पण कार्यकर्त्यावाचून ती बंद पडतात हे पाहून आपल्या प्रपंचावर, उद्योगावर व नोकरीवर लाथ मारून फकीरीबाना स्वीकारला.  सातारा येथे रयत शिक्षण संस्था स्थापन करून आयुष्यभर अनवाणी, शीरस्त्राणाविना  उनापावासाची तमा न बाळगता काट्या कुट्यांतून, फोफाट्यातून व दऱ्याखो-यातून या संस्थेसाठी फिरले.

 

                       त्यागी मूर्ती कणखर बाणा हृदयी वसते अविरत करुणा
                       युगायुगाचा दिव्य प्रणेता दीप दाखवी नव्या भारता
                       कणाकणाने झिजला चंदन दिन जनांचे सदैव चिंतन
                       मानवतेचा खरा पुजारी सरस्वतीच्या पुण्यमंदिरी
                                                                  ( वसंतराव माने )
           
   
Visitor No-

 

 
Visitor Counter

Rayat Shikshan Sanstha is not responsible for any inadvertent error that may have crept in the information being published on Net. The information published on net is for immediate information only. These cannot be treated as original statement of recruitment ,advertisement or any information have been issued by the Rayat Shikshan Sanstha                 
Copyrightę 2003-11 Rayat Shikshan Sanstha Satara.All Rights Resered.

 Last Updated on 07/24/2013 12:49  

Designed & Developed by RN Kureshi, KIIT Satara  
(Required Internet Explorer 5.0 or higher, Best Viewed in 1024x768  Resolution and use IE 5.0 and above, Adobe flash player, Acrobat Reader)